Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych przez serwis www.oficynaaba.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, jest firma Oficyna Wydawnicza ABA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Willowej 8/10lok 43, właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.oficynaaba.pl, dalej „My” lub „Oficyna Wydawnicza ABA Sp. z o.o.”.

Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami:

e-mail: odo@oficynaaba.pl

adres pocztowy: ODO Oficyna Wydawnicza ABA Sp. z o.o. ul. Willowa 8/10 lok 43, 00-790 Warszawa.

Źródło pozyskania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które przetwarzamy uzyskaliśmy od Ciebie poprzez Twój kontakt z nami za pośrednictwem co najmniej jednego z poniższych kanałów:

 kontakt telefoniczny;

 kontakt elektroniczny za pomocą poczty e-mail; za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.oficynaaba.pl/contact-us;

 osobisty kontakt w siedzibie Oficyny Wydawniczej ABA Sp. z o.o.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Oficynę Wydawniczą ABA Sp. z o.o.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

▪ umożliwienia świadczenia usług sprzedaży książek i suplementów oraz dostarczenia zamówienia pod wskazany przez Ciebie adres;

▪ pomoc w zarządzaniu Twoimi zamówieniami w tym zmiana terminów realizacji zamówienia lub adresu dostawy;

▪ obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy czy osobiście);

▪ kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług w tym do czynności wykonywanych w celu zawarcia umowy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w poniższych celach:

▪ prowadzenie skierowanych do Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego sprzedaży książek i suplementów;

▪ zapewnienie obsługi transakcji płatniczych;

▪ organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

▪ windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

▪ prowadzenie analiz statystycznych;

▪ przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

▪ zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych, zgodnie z polityką prywatności Oficyny Wydawniczej ABA Sp. z o.o.;

▪ przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów Oficyny Wydawniczej ABA Sp. z o.o. na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres: odo@oficynaaba.pl lub pisemnie:

ul. Willowa 8/10 lok 43, 00-790 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych przez serwis www.oficynaaba.pl

Zakres danych osobowych, które możemy przetwarzać

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

▪ imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres dostawy;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usługi świadczonej przez Oficynę Wydawniczą ABA Sp. z o.o.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz żądania usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Twoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

▪ przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;

▪ Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Podmioty którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom współpracującym z Oficyną Wydawniczą ABA Sp. z o.o., których działanie jest niezbędne do realizacji usługi zgodnie z zawartą umową, w szczególności są to:

▪ podmioty świadczące usługi kurierskie/dostawcze;

▪ podmioty dostarczające i wspierające nasze systemy teleinformatyczne oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli takie, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe, audytowe lub współpracują z nami w ramach kampanii marketingowych;

▪ podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Oficyny Wydawniczej ABA Sp. z o.o.;

▪ podmioty zapewniające obsługę transakcji płatniczych.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu (jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia), w celach:

▪ dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

▪ wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

▪ zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

▪ statystycznych i archiwizacyjnych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzamy do czasu jej odwołania.

Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie będą przekazywane poza Rzeczpospolitą Polską.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Regulamin sklepu

1. Sprzedającym jest "Oficyna Wydawnicza ABA" Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028867.

2. Adres siedziby: 00-790 Warszawa, ul. Willowa 8/10 lok. 43.

3. Adres reklamacji: jw

4. Dane podawane podczas rejestracji klienta, o ile nie wyrazi on zgody na przetwarzanie i umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych, będą przetwarzane przez ABA wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom.

5. Księgarnia wystawia faktury VAT na życzenie klienta, należy tylko podać właściwe dane (wpisać nr NIP w formularzu rejestracyjnym).

6. Wszystkie ceny zamieszczone przy prezentacjach produktów podane są w walucie polskiej (PLN).

7. Książki wysyłamy w przeciągu 3–4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku płatności przelewem od momentu odnotowania wpłaty przez klienta).

9. Podane koszty wysyłki obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.

9. W przypadku pobrania płatność za zakupione książki odbywa się przy odbiorze (wysyłamy za zaliczeniem pocztowym). Koszty wysyłki według obowiązujących cen Poczty Polskiej pokrywa odbiorca. Przy zakupie, którego wartość wynosi 400 zł i więcej, koszty przesyłki pocztowej pokrywa wydawnictwo, pozostawiając Państwu możliwość wybrania odpłatnej przesyłki kurierem.

10. Zamówienia realizować będziemy zgodnie z kolejnością otrzymywania, aż do wyczerpania zapasów.

11. Jeżeli z winy Wydawnictwa nie jest możliwe zrealizowanie w pełni zamówienia, zostanie ono zrealizowane częściowo, natomiast w momencie uzyskania możliwości realizacji pozostałej części Wydawnictwo pokrywa koszty przesyłki pocztowej.

12. Podane ceny obowiązują w roku 2018 i tylko w sprzedaży wysyłkowej.

13. Złożenie zamówienia w księgarni www.oficynaaba.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

14. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Procedury reklamacyjne i prawo odstąpienia od umowy

1. Opis procedury reklamacyjnej:

Wszystkie nasze produkty posiadają gwarancję producenta.Jeśli dostarczyliśmy wadliwy produkt, prosimy o odesłanie na nasz adres w ciągu 7 dni od otrzymania towaru.

a) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sekretariat@oficynaaba.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

> imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

> datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

> przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

> wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

b) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

c) Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

d) Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

e) Po rozpatrzeniu reklamacji, w ciągu 7 dni otrzymasz nowy produkt lub zwrot pełnej kwoty (w przypadku braków magazynowych)

UWAGA
Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność zawartości lub uszkodzenia przesyłki, należy bezzwłocznie:
- zgłosić zaistniały fakt w trakcie odbioru towaru (poczta, kurier)
- sporządzić protokół
- telefonicznie lub e-mailem powiadomić sprzedającego

2. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie internetowej www.oficynaaba.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sekretariat@oficynaaba.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

> [adres sprzedającego]

> Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].

> Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].

> Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].

> Adres: [adres kupującego].

> Data: [data odstąpienia od umowy].

> Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].

5. Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy:

 W przypadku odstąpienia od Umowy i zwrotu książek w wyżej umówionym terminie, Sprzedawca gwarantuje zwrot w wysokości ceny towaru oraz kosztów przesyłek.

 6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.