„Oficyna Wydawnicza ABA” Sp. z o. o.
ul. Willowa 8/10 lok. 43

00-790 Warszawa

 

poniedziałek – piątek  w godz. 9.00–15.00
tel. (22) 885-26-09, (22) 208-19-07 
e-mail: sekretariat@oficynaaba.pl
www.oficynaaba.pl


 

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000028867

NIP: 821-22-03-580

REGON: 711685370

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

 


 

KONTO BANKOWE

„Oficyna Wydawnicza ABA” Sp. z o.o.

ul. Willowa 8/10 lok. 43; 00-790 Warszawa

 

98 1140 2004 0000 3602 7862 1008