Menu Zamknij

Reklamacje

1. Opis procedury reklamacyjnej:

Wszystkie nasze produkty posiadają gwarancję producenta. Jeśli dostarczyliśmy wadliwy produkt, prosimy o odesłanie na nasz adres w ciągu 7 dni od otrzymania towaru.

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sekretariat@oficynaaba.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji, w ciągu 7 dni otrzymasz nowy produkt lub zwrot pełnej kwoty (w przypadku braków magazynowych)
UWAGA!
 • zgłosić zaistniały fakt w trakcie odbioru towaru (poczta, kurier)
 • sporządzić protokół
 • telefonicznie lub e-mailem powiadomić sprzedającego

2. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie internetowej www.oficynaaba.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sekretariat@oficynaaba.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 1. [adres sprzedającego]
 2. Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
 3. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
 4. Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].
 5. Adres: [adres kupującego].
 6. Data: [data odstąpienia od umowy].
 7. Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].

Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy i zwrotu książek w wyżej umówionym terminie, Sprzedawca gwarantuje zwrot w wysokości ceny towaru oraz kosztów przesyłek.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.